От 26.02.2018 г. “ ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ “ ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС № 2/2018г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на свободни търговски обекти/павилиони/
на пазар “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и пазар „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

Обява
Спечелили на първо класиране
Повторно обявяване на свободни търговски обекти / павилиони/

От 23.02.2018г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2018г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ
на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

Обява
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
Повторно обявяване на свободни маси