Нова Част – Блок А    
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
Нова Част – Блок Б    
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
учас. бул.Т.Александров-ул.Пиротска    
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
Сектор за цветя -ул.“Цветарска“    
Цветя 1,00 Свободно П-1
Сектор за цветя -ул.“Цветарска“    
Цветя 2,50 Свободно П-1
Цветя 2,50 Свободно П-1
Сектор за цветя -ул.“Цветарска“- II    
Цветя 3,00 Свободно П-1
Цветя 2,50 Свободно П-1