01-a Нова Част – Блок А    
  001 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  003 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  005 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  006 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  007 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  008 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  011 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  015 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  016 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  018 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  020 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  021 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  022 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  024 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  025 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  027 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  028 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  030 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  032 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
01-b Нова Част – Блок Б    
  003 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  004 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  005 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  006 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  008 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  010 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  011 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  012 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  013 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  014 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  015 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  016 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  019 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  020 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  021 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  022 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  023 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  024 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
           
01-c Нова Част – Блок C    
  001 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  002 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  003 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  004 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  005 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  006 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
02 учас. бул.Т.Александров-ул.Пиротска    
  001 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  005 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  007 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  008 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  010 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  011 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  012 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  014 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  016 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  017 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  018 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  019 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  024 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  026 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  028 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  029 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  030 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  031 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  032 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  033 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  036 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  037 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  038 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  039 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  040 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  041 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  042 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  043 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  044 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  045 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
05 Сектор за цветя -"Чешмата"    
  004 Цветя 5,00 Свободно П-1, В-1
  005 Цветя 5,00 Свободно П-1, В-1
07 Сектор за цветя -"Д.Петков"    
  017 Цветя 1,00 Свободно П-1, В-1
08 Сектор за цветя -ул."Цветарска"    
  002 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1
  027 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1
  028 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1
09 Сектор за цветя -ул."Цветарска"- II    
  016 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1
  017 Цветя 3,00 Свободно П-1, В-1
  018 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1