01-a Нова Част – Блок А    
  010 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  018 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  021 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  024 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  027 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
01-b Нова Част – Блок Б    
  019 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  022 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
           
01-c Нова Част – Блок C    
  001 Плодове и зеленчуци 1,70 Свободно П-1, В-1
  002 Плодове и зеленчуци 1,70 Свободно П-1, В-1
  003 Плодове и зеленчуци 1,70 Свободно П-1, В-1
  004 Плодове и зеленчуци 1,70 Свободно П-1, В-1
  005 Плодове и зеленчуци 1,70 Свободно П-1, В-1
  006 Плодове и зеленчуци 1,70 Свободно П-1, В-1
02 учас. бул.Т.Александров-ул.Пиротска    
  005 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  013 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  014 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  017 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  026 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  029 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  031 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  034 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  035 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  036 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  040 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  041 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
08 Сектор за цветя -ул.“Цветарска“    
  002 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1
09 Сектор за цветя -ул.“Цветарска“- II    
  001А Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1
  016 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1
  017 Цветя 3,00 Свободно П-1, В-1
  018 Цветя 2,50 Свободно П-1, В-1