001 Саксийни цветя и разсад 2,30 Свободно П-1, В-1
  002 Саксийни цветя и разсад 1,70 Свободно П-1, В-1
  010 Разсад 1,70 Свободно П-1, В-1
  013 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  023 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  026 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  033 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
2 Сектор „2“    
  004 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  014 Пакетирани хранителни стоки 1,70 Свободно П-1, В-1
  015 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  016 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  017 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  021 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  027 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  039 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  041 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  047 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  048 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  049 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  057 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
03 Сектор „3“    
  001 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  002 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  005 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  006 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  008 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  011 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  014 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  017 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  018 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  019 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  020 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  023 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
4 Сектор „4“    
  010 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  011 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  015 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  017 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  019 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  020 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  022 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  023 селскостопанска продукция 2,30 Свободно П-1, В-1
  024 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  025 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  026 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  029 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  034 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
05 Сектор „5“    
  006 селскостопанска продукция 1,00 Свободно П-1, В-1
  012 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1