Сектор „1“    
Саксийни цветя и разсад 1,70 Свободно П-1
     
Сектор „2“    
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
     
Сектор „3“    
селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1
селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1
селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1
селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1
селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1
     
Сектор „4“    
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1