01-П Сливница №168А-промишлени стоки складови площи    
  001 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  002 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  003 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  004 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  005 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  006 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  008 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  009 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
  010 Промишлени стоки 1,50 Свободно П-1
1 Сектор „1“    
  001 селскостопанска продукция 2,30 Свободно П-1, В-1
  002 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  003 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  004 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  007 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  013 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
  014 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
  023 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1
           
2 Сектор „2“    
  014 Пакетирани хранителни стоки 1,70 Свободно П-1, В-1
  021 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  027 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  047 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
           
03 Сектор „3“    
  001 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  002 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  005 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  006 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  011 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  012 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  014 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  017 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  018 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  020 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
  023 селскостопанска продукция 2,00 Свободно П-1, В-1
4 Сектор „4“    
  017 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  024 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  025 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  026 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  034 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
           
05 Сектор „5“    
  001 селскостопанска продукция 1,00 Свободно П-1, В-1
  002 селскостопанска продукция 1,00 Свободно П-1, В-1
  010 селскостопанска продукция 1,00 Свободно П-1, В-1
  011 селскостопанска продукция 1,00 Свободно П-1, В-1
  012 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  013 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1
  014 селскостопанска продукция 1,70 Свободно П-1, В-1