2 Павилиони-Т.Александров-ул.Пиротска     
  009 Хранителни стоки 17,20 Свободно П-1
  011 селскостопанска продукция 18,30 Свободно П-1
03 Павилиони – ул.Пиротска/Безименна    
  023 Месо и месни продукти

14

Свободно П-1