Сектор "Сграда 5"    
     
Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
Маслини и зехтин 9,40 Свободно П-1
Сектор "Сграда 6"    
Бързо хранене с термична обработка 18,80 Свободно П-1
Сектор "Сграда 7"    
Хранителни стоки 9,40 Свободно П-1
Хранителни стоки 9,40 Свободно П-1
Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
     
Сектор "Сграда 8"    
сладолед 9,40 Свободно П-1
Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
Сектор "Сграда 10"    
Хранителни стоки 20,71 Свободно П-1
фирмени магазини 7,85 Свободно П-1
аптека 40,68 Свободно П-1
химическо чистене 33,30 Свободно П-1
     
Сектор "Сграда 11"    
Бърза закуска 8,50 Свободно П-1
фирмени магазини 20,90 Свободно П-1
Сектор "Цветя"    
Хранителни стоки 10,81 Свободно П-1
Цветя 5,50 Свободно П-1
Грънци 5,50 Свободно П-1
Сектор "Сливница"    
селскостопанска продукция 8,00 Свободно П-1
Хранителни стоки 4,50 Свободно П-1
Обществена тоалетна 8,50 Свободно П-1
Сектор "Модули"    
Бърза закуска 3,00 Свободно П-1
Бърза закуска 3,00 Свободно П-1