Сектор „Сграда 5“    
     
Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
Маслини и зехтин 9,40 Свободно П-1
Бърза закуска 6,10 Свободно П-1
Сектор „Сграда 6“    
Бързо хранене с термична обработка 18,80 Свободно П-1
Сектор „Сграда 7“    
Хранителни стоки 9,40 Свободно П-1
Хранителни стоки 9,40 Свободно П-1
Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
     
Сектор „Сграда 8“    
сладолед 9,40 Свободно П-1
Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
фирмени магазини 9,40 Свободно П-1
Сектор „Сграда 10“    
Хранителни стоки 20,71 Свободно П-1
фирмени магазини 7,85 Свободно П-1
аптека 40,68 Свободно П-1
химическо чистене 33,30 Свободно П-1
     
Сектор „Сграда 11“    
Бърза закуска 8,50 Свободно П-1
фирмени магазини 20,90 Свободно П-1
фирмени магазини 20,69 Свободно П-1
Скара, закуски 21,85 Свободно П-1
Сектор „Цветя“    
Хранителни стоки 10,81 Свободно П-1
Цветя 5,75 Свободно П-1
Цветя 5,50 Свободно П-1
Грънци 5,50 Свободно П-1
Сектор „Сливница“    
млечни продукти 12,00 Свободно П-1
Обществена тоалетна 8,50 Свободно П-1
Услуги по инкасиране 6,80 Свободно П-1
Сектор „Модули“    
Скара, закуски 3,00 Свободно П-1