002 Хляб , закуски и млечни произведения 9,40 Свободно П-1
  003 Хляб , закуски и млечни произведения 9,40 Свободно П-1
  004 Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
  005 Маслини и зехтин 9,40 Свободно П-1
  007 Бърза закуска 6,10 Свободно П-1
  011 Хляб,хлебни изделия и др. 9,40 Свободно П-1
06 Сектор „Сграда 6“    
  05-9 Бързо хранене с термична обработка 18,80 Свободно П-1
07 Сектор „Сграда 7“    
  005 Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
  2-11 Хранителни стоки 47,00 Свободно П-1
08 Сектор „Сграда 8“    
  002 сладолед 9,40 Свободно П-1
  003 Промишлени стоки 9,40 Свободно П-1
  004 фирмени магазини 9,40 Свободно П-1
10 Сектор „Сграда 10“    
  009 фирмени магазини 7,85 Свободно П-1
  010 аптека 40,68 Свободно П-1
  019 химическо чистене 33,30 Свободно П-1
11 Сектор „Сграда 11“    
  011 фирмени магазини 20,90 Свободно П-1
  9-10 Скара, закуски 21,85 Свободно П-1
14 Сектор „Цветя“    
  001 Хранителни стоки 10,81 Свободно П-1
  002 Цветя 5,75 Свободно П-1
  003 Цветя 5,90 Свободно П-1
  005 Други 5,75 Свободно П-1
  007 Цветя 5,50 Свободно П-1
  012 Грънци 5,50 Свободно П-1
15 Сектор „Сливница“    
  101 млечни продукти 9,50 Свободно П-1
  101A млечни продукти 12,00 Свободно П-1
  107Т Обществена тоалетна 8,50 Свободно П-1
  157 Услуги по инкасиране 6,80 Свободно П-1