Б-20 КНИГИ 29,50 Свободно П-1
В-06 Козметика 14,10 Свободно П-1
В-08 Козметика 33,80 Свободно П-1
В-17 склад 34,24 Свободно П-1
Г-02 сервизни услуги 40,00 Свободно П-1
Г-04 Пакетирани хранителни стоки 11,24 Свободно П-1
Г-06 Кафе-сладкарница 49,33 Свободно П-1
Г-07 Промишлени стоки 31,75 Свободно П-1
Г-08 Промишлени стоки 30,51 Свободно П-1