Еко инициатива за разделно събиране на текстил

Еко инициатива за разделно събиране на текстил

Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД: Стартиралата благотворителна еко инициатива за разделно събиране на текстил на Женския пазар и на пазара „Димитър Петков“ е част от социално отговорните дейности на Дружеството ни.

Днес, 13 април 2018 г. на Женския пазар „Пазари Възраждане“ ЕАД и Humanita Ltd със съдействието на Българския Червен кръст стартираха благотворителна еко програма за разделно събиране на текстил в специални контейнери на Женския пазар и на пазара „Димитър Петков“.

Изпълнителният директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД Драгомир  Димитров приветства гостите на събитието: Йоана Христова – заместник-кмет на СО, Савина Савова – кмет на район „Възраждане“ – СО, заместник-кметовете на Района: арх. Николай Диков и Татяна Димитрова,  Спаска Тасева – заместник-директор на СО на БЧК,  Антон Гичев, от Humanita Ltd – ръководител на проекта, Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ на СО.

„Една от целите на тази инициатива е да ни накара да сезамислим за природните ресурси, включително и текстил, които ползваме. Често сме склонни да трупаме вкъщи дрехи, а чрез този проект можем по-лесно да се разделим с тях, защото ще станат част от благотворителните дейности на Българския Червен кръст“ каза Йоана Христова и обясни , че част от дрехите и битовия текстил ще се използват за кризисен резерв към Фонда за бедствия на Българския Червен кръст за даряване на хората в беда, а останалите се преработват или изнасят в страни от Третия свят – в Африка, Азия и Южна Америка за подпомагане на социални каузи и поощряване на предприемачеството.

„Стартиралата благотворителна еко инициатива за разделно събиране на текстил на Женския пазар и на пазара „Димитър Петков“ е част от социално отговорните дейности на Дружеството ни и е в подкрепа на еко инициативите на Столична община. Нашият стремеж е пазарите ни да бъдат не само място за търговия, но и място за социални и културни инициативи“ каза  пред присъстващите Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД и допълни, че  има 3 контейнера за разделно събиране на текстил: на Женския пазар: на ул. „Екзарх Йосиф“ и на кръстовището на  ул. „Цар Самуил“ и  ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и един на пазара „Димитър Петков“ – на кръстовището на ул. „Димитър Петков“  и ул. „Пиротска“.

„Този проект е зелена иновация – съвременен еко модел за разделно събиране и дарение на дрехи и други текстилни продукти. Главната цел е връщането на суровините обратно в икономиката и създаването на възможности за удължаване на техния живот, чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт, като по този начин се предотвратява и намалява добива на нови природни ресурси“, обясни ръководителят на проекта Антон Гичев, от Humanita Ltd. Изделия, които не са годни за употреба, се преработват и рециклират в България или във фабрики в други държави, като с някой от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобили, изполационна вата за строителството и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил. В текстилните изделия са вложени оскъдни природни ресурси, ценни суровини, полезни за икономиката и обществото ни, които не трябва да бъдат разхищавани. Специалните контейнери са с добър естетически вид, периодично съдържанието им се събира от специализиран за целта транспорт и се извозва до базата на Humanita Ltd., където се сортира и подготвя за следващата стъпка от еко процеса по рециклиране.

 

 

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart