„Пазари Възраждане“ ЕАД ще стопанисва амфитеатъра пред НДК

„Пазари Възраждане“ ЕАД ще стопанисва амфитеатъра пред НДК

Столична община сключи 5-годишен договор за съвместна дейност с „Пазари Възраждане“ ЕАД, с който се дава възможност за реновиране на Амфитеатъра, разположен в парка на НДК.

В момента полифункционалната сцена в парка не може да се използва по предназначение, тъй като е в лошо състояние. А културният календар на София предполага множество международни и градски фестивали, концерти, прожекции, образователни мероприятия и други събития, които могат да се организират именно в това пространство. Партньорството между Столична община и общинското дружество ще даде възможност обектът да бъде включен в културния живот на града, ще помогне и за естетизиране на пространството.

Според договора, „Пазари Възраждане“ ЕАД се задължава за своя сметка да ремонтира, охранява и поддържа в изправност съоръженията в обекта и прилежащото му пространство. Дружеството има право да ползва обекта съобразно предназначението му, като създава условия за провеждане на мероприятия, организирани от Столична община.

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart