„Пазари Възраждане“ ЕАД ще стопанисва амфитеатъра пред НДК

Столична община сключи 5-годишен договор за съвместна дейност с „Пазари Възраждане“ ЕАД, с който се дава възможност за реновиране на Амфитеатъра, разположен в парка на НДК.

В момента полифункционалната сцена в парка не може да се използва по предназначение, тъй като е в лошо състояние. А културният календар на София предполага множество международни и градски фестивали, концерти, прожекции, образователни мероприятия и други събития, които могат да се организират именно в това пространство. Партньорството между Столична община и общинското дружество ще даде възможност обектът да бъде включен в културния живот на града, ще помогне и за естетизиране на пространството.

Според договора, „Пазари Възраждане“ ЕАД се задължава за своя сметка да ремонтира, охранява и поддържа в изправност съоръженията в обекта и прилежащото му пространство. Дружеството има право да ползва обекта съобразно предназначението му, като създава условия за провеждане на мероприятия, организирани от Столична община.