ПРОЕКТЪТ CREATIVE SPIRITS ОБЕДИНЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ТВОРЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО НА ОТКРИТАТА СЦЕНА ДО НДК

ПРОЕКТЪТ CREATIVE SPIRITS ОБЕДИНЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ТВОРЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО НА ОТКРИТАТА СЦЕНА ДО НДК

„Пазари Възраждане“ ЕАД  е партньор на Столична община – дирекция „Култура“ в реализацията на проекта „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ – CREATIVE SPIRITS. Основната му цел е да подпомага европейските градове при разработване и прилагане на интегрирани политики за градско развитие, като осигурява обмен на опит между градовете-партньори и надгражда капацитета им за разработване и прилагане на ефективни градски решения, стимулиране на творческото предприемачество, чрез включване на интегрирани подходи, свързани с културните и творчески индустрии, творчески места, хора и бизнеси.

Водещ партньор на проекта е администрацията на Район Уйбуда, община Будапеща (Унгария), в партньорство с градовете София, Иби (Испания), Равена (Италия), Уотърфорд (Ирландия), Люблин (Полша), Марибор (Словения), Каунас (Литва) и Лоле (Португалия). Участието на Столична община е свързано с представяне на Стратегията за развитие на културата в град София (2013 – 2023) и споделяне на опит от кандидатурата на града за Европейска столица на културата.

В рамките на проекта са проведени работни посещения в градовете-партньори по Проекта, по време на които екипът на Столична община се запозна с различните модели за стимулиране на творческите индустрии, прилагани в тях, организирани са работни сесии, обучени, дискусии, с акцент върху конкретни дейности, както и бариери и рискове при реазлизацията им. Активно участие в екипа на Столична община във втората фаза на реализация на проекта има изпълнителният директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД Драгомир Димитров. 

В края на юни приключи петото учебно посещение в София, на което беше представена концепцията на столицата ни, в която е заложена основната цел на проекта  чрез развитие на „творчески инкубатор“ на откритата сцена в парка на НДК, която се стопанисва от „Пазари Възраждане“ ЕАД.

Целта на Столична община и „Пазари Възраждане“ ЕАД  е да се даде ново начало на провеждането на културни инициативи на Лятната сцена в парка на НДК. Намиращото се в централната градска част на София, пространството дава възможност за изява както на професионални артисти от всички жанрове, така и на дебютиращи млади творци. Дирекция „Култура” на Столична община в партньорство с „Пазари Възраждане” ЕАД отваря пространството за представяне на изкуства и култура, без ограничения на жанровете.

В програмата на откритата сцена до началото на септември предстоят концерти на:
15 юли (неделя) 18:00 ч. концерт на Дамска вокална група „Наслада“ и Детска вокална група „Сладкишчета“; концерти на група Lilly of the West на 21 и 22  юли (събота и неделя) от 18:00 ч., 31 август (петък) от 18:00 ч., 1 и 2 септември (събота и неделя) от 18:00 ч.

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart