Транспортиране на битови отпадъци, поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на „Пазари Възраждане“ ЕАД

Транспортиране на битови отпадъци, поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на „Пазари Възраждане“ ЕАД

Решение и обявление …./изтегли/
Документация …./изтегли/
Техническа спесификация …./изтегли/
Образци …./изтегли/
Приложение №1 – Скица Женски пазар …./изтегли/
Приложение №2 – Скица пазар Димитър Петков …./изтегли/
Проект на договор …./изтегли/
Разяснения по чл. 33 …/изтегли/

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart