„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС №4/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ на ПАЗАР „ЖЕНСКИ ПАЗАР ” И ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС №4/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ на ПАЗАР „ЖЕНСКИ ПАЗАР ” И ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД     

О Б Я В А

ДНЕС, 24.10.2016 г. „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД, ОБЯВЯВА КОНКУРС №4/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР „ЖЕНСКИ ПАЗАР ” и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”.

1. Отдаване под наем на маси за сергийна търговия , стопанисвани от „Пазари Възраждане” ЕАД при указана начална наемна цена с вкл. ДДС както следва:

А) Маси за сергийна търговия за продажба на селскостопанска продукция и хранителни стоки при условията на заплащане на месечен наем от всички участници, включително земеделски производители/тип Н/:

ЖЕНСКИ ПАЗАР

Сектор

Стокова специализация

Тип

Брой маси

№ маса

Начална цена

лв.

1

Селскостопан -ска продукция

Н

11

8,9,16,17,25,33,34, 37,38,39,40

700,00

1

Селскостопан -ска продукция

Н

11

5,6,11,13,14,20,21,23,26,27,28

600,00

2

Селскостопан -ска продукция

Н

13

2,10,11,18,19,22,30,36,37,42,43,50,51

720,00

2

Селскостопан -ска продукция

Н

4

53,55,59,60

680,00

2

Селскостопан -ска продукция

Н

20

1,4,7,8,17,20,21,27,29,32,33,35,39,40,4145,46,47,48,52

500,00

3

Селскостопан -ска продукция

Н

11

1,2,3,10,11,15,19,2021,22,24

670,00

3

Селскостопан -ска продукция

Н

4

5,6,17,18

400,00

4

Селскостопан -ска продукция

Н

9

1,2,3,4,5,6,7,8,12

730,00

4

Селскостопан -ска продукция

Н

2

13,21

650,00

4

Селскостопан -ска продукция

Н

10

16,17,25,26,27,28,35, 36,37,38

620,00

Б) Маси за сергийна търговия за продажба на селскостопанска продукция, при условията на заплащане на месечен абонамент и дневни такси съгласно приложение № 1 към конкурсните книжа – само за земеделски производители /тип А/:

ЖЕНСКИ ПАЗАР

Сектор

Стокова специализация

Тип

Брой маси

№ маса

Начална цена
/Абонамент/ лв
.

1

Селскостопан -ска продукция

А

7

24,29,30,31,32,35,36,

450,00

1

Саксийни цветя-разсад

А

1

1

450,00

1

Саксийни цветя-разсад

А

3

2,3,4

350,00

1

Селскостопан -ска продукция

А

4

7,15,18,19,

350,00

2

Селскостопан -ска продукция

А

7

3,23,31,54,56,57,58

450,00

2

Селскостопан -ска продукция

А

5

12,24,26,38,44

350,00

3

Селскостопан -ска продукция

А

5

7,8,12,13,14

450,00

3

Диворастящи гъби

А

2

4,9

450,00

4

Селскостопан -ска продукция

А

10

9,14,15,22,24,30,31,

32,33,39

450,00

В) Маси за сергийна търговия за продажба на селскостопанска продукция при условията на заплащане на месечен наем от всички участници, включително земеделски производители/тип Н/:

ПАЗАР„ДИМИТЪР ПЕТКОВ”


Сек
тор

Стокова специализация

Тип

Брой маси

№ маса

Начална цена /лв./

1-а

Селскостопан -ска продукция

Н

8

3,4,10,15,16,21,22,24

510,00

1-б

Селскостопан -ска продукция

Н

9

6,7,8,9,10,11,12,14,19

510,00

2

Селскостопан -ска продукция

Н

20

4,5,8,14,17,20,22,23,
25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,41,42

480,00

Г) Маси за сергийна търговия за продажба на селскостопанска продукция, при условията на заплащане на месечен абонамент и дневни такси съгласно приложение № 1 към конкурсните книжа – само за земеделски производители /тип А/:

ПАЗАР„ДИМИТЪР ПЕТКОВ”


Сек
тор

Стокова специализация

Тип

Брой маси

№ маса

Начална цена /Абонамент/ /лв./

1-а

Селскостопан -ска продукция

А

4

1,5,7,8

260,00

1-б

Селскостопан -ска продукция

А

4

1,20,23,24

260,00

2

Селскостопан -ска продукция

А

7

1,7,9,13,18,21,40

280,00

2. Цената на конкурсните  книжа е 60/шестдесет/ лева с ДДС, платими при закупуването им в офиса на организатора гр. София ул.”Цар Самуил” № 90Б, подаване на оферти, всеки работен ден от 24.10.2016 г. до 07.11.2016 г. включително, от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.30 часа.

3. Депозитната вноска за участие в конкурса е 120.00 /сто и двадесет/ лева.

4. С един комплект документи може да бъде подадена само една оферта за участие в конкурса.

5. Срок за отдаване под наем на масите за сергийна търговия – 1/една/ година.

Краен срок за подаване на оферти за конкурса до 15.30 ч. на 07.11.2016 г.

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart