ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС №3/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ на ПАЗАР „ЖЕНСКИ ПАЗАР ” И ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС №3/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ на ПАЗАР „ЖЕНСКИ ПАЗАР ” И ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД

О Б Я В А 

ДНЕС, 27.10.2016 г. „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС №3/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ на ПАЗАР „ЖЕНСКИ ПАЗАР ” В
ЧАСТТА МУ МЕЖДУ Ул.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” и Ул. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ”.

1.Отдаване под наем на търговски обекти, стопанисвани от „Пазари Възраждане” ЕАД
при указана начална наемна цена без ДДС както следва:

ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

Търговски обекти в сграда 5 – приложение №2 предназначени за продажба на:

Фирмени магазини за месни продукти, млечни изделия, хляб, ядки, хр.стоки, еко храни, подправки, кафе, закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, захарни изделия, вестници и списания, сувенири, шивашки и обущарски услуги, промишлени стоки,плодове и зеленчуци.

Търговски обекти Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
1 5-4 510

 9,4

 01.12.2016 г.

Ток, вода

2 5-5 510

9,4

 01.12.2016 г.

Ток, вода

3 5-7 350

 

6,1

 

01.12.2016 г.

 

Ток, вода

ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

Търговски обекти в сграда 6 – приложение №2 предназначени за продажба на:

Фирмени магазини за месни продукти, млечни изделия, хляб, ядки, хр.стоки, еко храни, подправки, кафе, закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, захарни изделия, вестници и списания, сувенири, шивашки и обущарски услуги, промишлени стоки, плодове и зеленчуци.

Търговски обекти Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
4 6-2 510

9,4

01.12.2016 г

Ток, вода

5 6-3

 510

9,4

 01.12.2016 г

Ток, вода

6 6-5-9

1020

 18,8

01.12.2016 г

Ток, вода

7 6-10-11

1020

 18,8

01.12.2016 г

 Ток, вода

ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

Търговски обекти в сграда 7 – приложение №3 предназначени за продажба на:

Фирмени магазини за месни продукти, млечни изделия, хляб, ядки, хр.стоки, еко храни, подправки, кафе, закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, захарни изделия, вестници и списания, сувенири, шивашки и обущарски услуги, парфюмерия и козметика, църковни аксесоари, икони, порцеланови и стъкларски изделия, ювелирни изделия, ковано
желязо, ключарски услуги, часовникарски услуги, фотографско ателие, промишлени стоки, плодове и зеленчуци.

Търговски обекти Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
8 7-1 450

 

8

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

9 7-2-11 2550

 

47

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

10 7-6 460

 

8,4

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

11 7-7 350

 

6.1

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

12 7-14 350

 

6,1

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

Търговски обекти в сграда 8 – приложение №3 предназначени за продажба на: Занаятчийски стоки, грънчарски изделия, ковано желязо, магазин за икони, дърворезба, ювелирни стоки и други подобни видове занаятчийски дейности, промишлени стоки.

Търговски обекти Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
13 8-2

 

510

 

9,4

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

14 8-3

 

510

 

9,4

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

Търговски обекти в сграда 10 – приложение №3A предназначени за продажба на:

Тото пункт, фризьорски услуги, магазин за спортни стоки, химическо чистене, зоо магазин, офис-магазин за мобилни оператори, туристическа агенция, пункт за заплащане на битови сметки, продажба на обувки, кожени изделия, стоки за бита, железария, домакински стоки,парфюмерия и козметика, детски стоки, хранителни стоки.

Търговски обекти Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
15 10-9 450

 

7,8

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

16

 

10-10

1110

 

40,7

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

17

 

10-14

1150

 

21

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

18

 

10-17

1080

 

19,7

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

19

 

10-19

851

 

33,3

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

20

 

10-20

541

 

20,85

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

Търговски обекти в сграда 11 – приложение №3A предназначени за продажба на:

Книжарница, парфюмерия и козметика, икони, антикварни стоки, картини, бижутерия, оптика, цветя, фотографско ателие, алкохолни и безалкохолни изделия, цигари, захарни изделия, вестници и списания продажба на обувки, кожени изделия, стоки за бита, железария, домакински стоки,парфюмерия и козметика, детски стоки, хранителни
стоки.

Търговски обекти Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
       21 11-2 680 12,5

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

22

 

11-3

540

 

9,8

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

23

 

11-9-10

1200

 

21,85

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

24

 

11-11

666

 

20,9

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

25

 

11-12

649

 

20,69

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

Павилиони сектор XV –
приложение №4

Обект/павилион/ № Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
       26 101 1170 9.5

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

27 101A 600

 

12

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

28 103 500

 

8

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

29 104 560

 

4,5

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

30 105 1200

 

10,7

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

31 106 950

 

4,5

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

32 107Т 1200

 

8,5

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

33 108 555

 

4,5

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

34 110 655

 

4,5

 

01.12.2016 г

 

Ток, вода

         ПАЗАР   „ЖЕНСКИ ПАЗАР“

     Павилиони сектор XVI
– приложение №4-5

Обект/павилион/ № Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
35 500

 

 

3

 

 

01.12.2016 г.

 

 

Ток, вода

36 500

 

 

3

 

 

01.12.2016 г.

 

 

Ток, вода

37 500

 

 

3

 

 

01.12.2016 г.

 

 

Ток, вода

38 500

 

 

3

 

 

01.12.2016 г.

 

 

Ток, вода

39 500

 

 

3

 

 

01.12.2016 г.

 

 

Ток, вода

40 500

 

 

3

 

 

01.12.2016 г.

 

 

Ток, вода

ПАЗАР   „Димитър Петков“

Павилиони сектор I –
приложение №6

Обект/павилион/ № Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
41 1 1500

 

10,80

 

01.12.2016 г.

 

Ток, вода

42 3-WC 400

 

29

 

01.12.2016 г.

 

Ток, вода

 

 

                 ПАЗАР   „Димитър Петков“

                         Павилиони сектор III – приложение №7

 
Обект/павилион/ № Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
43 18 1200

 

15,7

 

01.12.2016 г.

 

Ток, вода

44 21 1200

 

15

 

01.12.2016 г.

Ток, вода
45 22 1200

 

15

 

01.12.2016 г.

Ток, вода

 

ПАЗАР   „Димитър Петков“

Павилиони сектор IV –
приложение №8

Обект/павилион/ № Начална наемна цена/лв. Кв.м. Отдава се от дата Комуникации
46 32-WC 710

 

31

 

01.12.2016 г.

 

Ток, вода

 

Забележка:Всички цени са без ДДС.

2. Цената на конкурсните книжа е 80/осемдесет/ лева без ДДС, платими при
закупуването им в централния офис на организатора гр. София ул.”Цар Самуил”
№ 90Б, подаване на оферти, всеки работен ден от
27.10.2016 г. до 10.11.2016 г . включително, от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00
до 15.30 часа.

3. Депозитната вноска за участие в конкурса е 300.00 /триста/ лева.

4. С един комплект документи може да бъде подадена само една оферта за участие в
конкурса.

5. Срок за отдаване под наем на търговските обекти – 3 /три/ години;
Краен срок за подаване на оферти за конкурса до 15.30 ч. на 
10.11.2016
г.

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart