Конкурси

От 26.02.2019г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2019г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 20.02.2019г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2019г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Заповед
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
Повторно обявление на Конкурс №1
Повторното класиране за Конкурс №1

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart