ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС №3/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ на ПАЗАР „ЖЕНСКИ ПАЗАР ” И ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД О Б Я В А  ДНЕС, 27.10.2016 г. „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС №3/2016 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ...