Конкурси – архив 2019

От 23.10.2019г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №4/2019г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
Повторно обявление на Конкурс №4
Класиране от повторно обявление за Конкурс №4

От 21.10.2019г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №3/2019г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Частично прекратяване на Конкурс № 3/2019 г.
Обявление
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
Повторно обявление на Конкурс №3
Повторното класиране за Конкурс №3

От 26.02.2019г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2019г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 20.02.2019г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2019г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Заповед
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
Повторно обявление на Конкурс №1
Повторното класиране за Конкурс №1

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart