Конкурси

От 24.02.2020г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2020г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Заповед
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране

От 21.02.2020г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2020г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Скици
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart