Конкурси – архив 2020

От 20.10.2020г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №4/2020г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

Заповед
Спечелили на първо класиране

От 19.10.2020г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №3/2020г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”

Заповед
Списък
Скица
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране

От 24.02.2020г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2020г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Заповед
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране

От 21.02.2020г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2020г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Скици
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart