Конкурси

От 22.02.2021г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2021г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране
Повторно обявление
Заповед
Спечелили второ обявление

От 18.02.2021г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2021г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
Повторно обявление
Заповед
Спечелили второ обявление

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart