Конкурси

От 21.02.2022г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2022г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 18.02.2022г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2022г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране
Повторно обявление

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart