Търгове и конкурси

От 21.02.2024г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2024г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти /павилиони/, разположени на “ Женски пазар “ и пазар „Димитър Петков”
Обявление

От 19.02.2024г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2024г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление

Заповед за прекратяване на повторно обявление на конкурс №6/2023г.
Заповед

Повторно обявление на конкурс №6/2023г.  за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/, разположени  на “ Женски пазар “ и пазар „Димитър Петков”
Обявление
Списък с обекти

Повторно обявление на конкурс №5/2023г. за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Списък с обекти
Спечелили след повторно обявление на конкурс №5

От 25.10.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №6/2023г.  за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/, разположени  на “ Женски пазар “ и пазар „Димитър Петков”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 23.10.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №5/2023г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 19.09.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №4/2023г. за отдаване под наем на свободни търговски терени, разположени на „Временен цветен пазар“.
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 01.09.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява повторно търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост  на дружеството.
Обявление
Заповед

От 10.08.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява  търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост  на дружеството.

Обявление
Заповед
Спечелили на първо класиране

От 28.07.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №3/2023г. за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на търговски обекти /павилиони/, разположени на Предгаров площад „Ротонда“, собственост на „Пазари Възраждане“ ЕАД
Обявление
Заповед
Спечелили на първо класиране

От 21.02.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2023г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти за сергийна търговия, разположени на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 20.02.2023г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2023г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

Заповед прекратяване на конкурс №5/2022г.
Заповед

Повторно обявление на конкурс №4/2022г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/разположени на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“
Обявление
Списък с обекти
Спечелили след повторно обявление на конкурс №4

От 21.11.2022г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №5/2022г. за отдаване под наем на свободни терени разположени на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ 
Обявление

Повторно обявление на конкурс №3/2022г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ разположени на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили след повторно обявление на конкурс №3

Частично прекратяване на  конкурс №3/2022г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ разположени на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 20.10.2022г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №4/2022г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/разположени на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 19.10.2022г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №3/2022г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ разположени на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 21.02.2022г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №2/2022г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти/павилиони/ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране

От 18.02.2022г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс №1/2022г.  за отдаване под наем на свободни МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ на ПАЗАР “ ЖЕНСКИ ПАЗАР “ и ПАЗАР „ДИМИТЪР ПЕТКОВ”
Обявление
Спечелили на първо класиране
Повторно обявление

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart