Конкурси 2017


Обява: Днес, 23.10.2017 г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс № 4 /2017 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на пазар „Женски пазар“ и пазар „Димитър Петков“
23.10.2017 г.

Обява
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
Повторно обявяване на свободни маси
Участници в повторното обявление на конкурса

Обява: Днес, 23.10.2017 г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс № 3 /2017 г. за отдаване под наем на търговски обекти на пазар „Женски пазар“ и пазар „Димитър Петков“
23.10.2017 г.

Обява
Спечелили на първо класиране

Обява: Днес, 20.02.2017 г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс № 2 /2017 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на пазар „Женски пазар“ и пазар „Димитър Петков“
20.02.2017 г.

Обява
Спечелили на първо класиране
Спечелили на второ класиране
………………………………………………………………………………………………………………

Обява: Днес, 20.02.2017 г. „Пазари Възраждане“ ЕАД обявява конкурс № 1 /2017 г. за отдаване под наем на търговски обекти на пазар „Женски пазар“ и пазар „Димитър Петков“
20.02.2017 г.

Обява
Спечелили на първо класиране
…………………………..…………………………………………………………………………………..

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart