Конкурси – архив-2014-2015

Извършване на допълнителни СМР дейности на Предгаров площад – Ротонда, Централна гара София
1–Решение …./Изтегли/
2–Покана …./Изтегли/
3–Заповед …./Изтегли/
4–Протокол …./Изтегли/
5–Доклад …./Изтегли/
6–Решение …./Изтегли/

Обслужване на четири броя подземни контейнери за „Пазари Възраждане“ ЕАД“ на територията на „Женски Пазар
1. Решение…../Изтегли/
2. Покана…../Изтегли/

Изпълнение на Частичен ремонт на Предгаров площад – Ротонда, Централна гара София“
1. Публична покана…./изтегли/
2. КС Прил. №4А…./изтегли/
3. Образец адм. св…../изтегли/
4. Образец декл. чл. 47…./изтегли/
5. Образец декл чл. …./изтегли/
6. Проекто-договор…./изтегли/
7. Техническо приложение…./изтегли/
8. Ценово предложение…./изтегли/
9. Приложение №5…./изтегли/
10. Методика за оценка на офертите…./изтегли/
11. Разяснения по чл. 101б…./изтегли/
12. Заповед за комисия…../Изтегли/
13. Протокол №1…../Изтегли/
14. Договор…../Изтегли/

Изготвяне на технически проект за реконструкция
Решение…../Изтегли/
Покана…../Изтегли/

Изпълнение на СМР на ограда и реконструкция на ул. „Княз Борис I“ в участъка между „5-то Вечерно СОУ“ и Женски пазар
1. Публична покана
2. КСС
3. Проект част 1
4. Проект част 2
5. Образец – декларация
6. Образец – Ценово предложение
7. Приложение – списък на изпълнените договори
8. Приложение – списък за техническо оборудване
9. Образец – декларация чл. 47
10. Образец-  Административни сведения
11. Образец – техническо предложение
12. Проекто-договор
13. Методика за оценяване
14. Заповед за комисия
15. Протокол №1

„Обработка на площи на „Пазари Възраждане“ ЕАД на територията „Женски пазар“ и пазар „Димитър Петков“ срещу насекоми, акари, и гризачи (Дезинсекция, Дезакаризация и Дератизация)“
„Публична покана“…./изтегли/
„Образец административно сведение“…./изтегли/
„Декларация по чл. 47 от ЗОП“…./изтегли/
„Образец ценово предложение“…./изтегли/
„Образец декларация за оглед“…./изтегли/
„Образец договор“…./изтегли/
„Заповед Комисия“…./изтегли/
„Протокол №1″…/изтегли/
„Заповед за удължаване на срок“…./изтегли/
„Разяснения на осн. чл. 101б ал. 6″…./виж/
„Протокол №2″…./виж/
Заповед за удължаване срок…./виж/
Решение…./виж/

Oбразци по публична покана по процедура ЗОП с предмет
Oбразци по публична покана по процедура ЗОП с предмет: ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ НА ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД НА ТЕРИТОРИЯТА ЖЕНСКИ ПАЗАР И ПАЗАР Д.ПЕТКОВ СРЕЩУ НАСЕКОМИ, АКАРИ И ГРИЗАЧИ (ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ)”…./изтегли/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart