Изпълнителен директор – Драгомир Димитров
Приемно време: сряда  10:00  – 12:00 часа