ДП сектор 1-а/маси    
ДП сектор 1-а/маса 1 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 3 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 4 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 7 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 9 1.70 кв.м. Сушени плодове,мед и ядки
ДП сектор 1-а/маса 15 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 18 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 20 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 21 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 24 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 28 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 30 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-а/маса 32 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-Б/маси    
ДП сектор 1Б/маса 3 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 4 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 8 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 9 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 11 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 12 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 13 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 14 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 15 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 17 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 19 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 20 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 21 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 22 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 23 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1Б/маса 24 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1-с /маси    
ДП сектор 1С/маса 3 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1С/маса 4 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1С/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1С/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1С/маса 7 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1С/маса 8 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1С/маса 9 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 1С/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП-сектор 2 -маси    
ДП сектор 2/маса 1 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 4 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 8 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 11 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 12 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 13 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 14 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 17 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 18 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 19 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 20 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 26 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 28 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 29 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 30 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 31 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 32 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 33 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 36 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 37 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 38 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 39 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 40 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 41 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 43 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 44 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП сектор 2/маса 45 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ДП-сектор 7 -търг.площ    
ДП сектор 7/търг.площ 18 2.50 кв.м. Цветя
ДП сектор 7/търг.площ 20 2.50 кв.м. Цветя
ДП-сектор 8 -търг.площ    
ДП сектор 8/търг.площ 24 3.00 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 27 3.00 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 28 3.00 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 29 3.00 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 30 3.00 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 31 2.50 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 32 2.50 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 33 2.50 кв.м. Цветя
ДП сектор 8/търг.площ 38 2.50 кв.м. Цветя
ДП-сектор 9 /търг.площ    
ДП сектор 9/търг.площ 17 3.00 кв.м. Цветя
ДП сектор 9/търг.площ 18 2.50 кв.м. Цветя