Маси „Димитър Петков“

  ДП сектор 1-а/маси     наем
2.2.01-a.001 ДП сектор 1-а/маса 1 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-a.003 ДП сектор 1-а/маса 3 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.004 ДП сектор 1-а/маса 4 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.005 ДП сектор 1-а/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.006 ДП сектор 1-а/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.007 ДП сектор 1-а/маса 7 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.008 ДП сектор 1-а/маса 8 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.009 ДП сектор 1-а/маса 9 1.70 кв.м. Сушени плодове,мед и ядки наем
2.2.01-a.015 ДП сектор 1-а/маса 15 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-a.016 ДП сектор 1-а/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-a.018 ДП сектор 1-а/маса 18 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-a.021 ДП сектор 1-а/маса 21 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.024 ДП сектор 1-а/маса 24 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.025 ДП сектор 1-а/маса 25 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.030 ДП сектор 1-а/маса 30 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-a.032 ДП сектор 1-а/маса 32 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
  ДП сектор 1-Б/маси     наем
2.2.01-b.007 ДП сектор 1Б/маса 7 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-b.008 ДП сектор 1Б/маса 8 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-b.010 ДП сектор 1Б/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-b.011 ДП сектор 1Б/маса 11 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-b.012 ДП сектор 1Б/маса 12 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-b.013 ДП сектор 1Б/маса 13 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-b.014 ДП сектор 1Б/маса 14 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-b.016 ДП сектор 1Б/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-b.017 ДП сектор 1Б/маса 17 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-b.020 ДП сектор 1Б/маса 20 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-b.021 ДП сектор 1Б/маса 21 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.01-b.024 ДП сектор 1Б/маса 24 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
  ДП сектор 1-с /маси 0.00 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.001 ДП сектор 1С/маса 1 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.002 ДП сектор 1С/маса 2 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.003 ДП сектор 1С/маса 3 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.004 ДП сектор 1С/маса 4 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.005 ДП сектор 1С/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.006 ДП сектор 1С/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.007 ДП сектор 1С/маса 7 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.008 ДП сектор 1С/маса 8 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.009 ДП сектор 1С/маса 9 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.01-c.010 ДП сектор 1С/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
  ДП-сектор 2 -маси     наем
2.2.02.001 ДП сектор 2/маса 1 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.005 ДП сектор 2/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.006 ДП сектор 2/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.008 ДП сектор 2/маса 8 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.009 ДП сектор 2/маса 9 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.010 ДП сектор 2/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.011 ДП сектор 2/маса 11 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.012 ДП сектор 2/маса 12 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.013 ДП сектор 2/маса 13 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.014 ДП сектор 2/маса 14 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.015 ДП сектор 2/маса 15 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.016 ДП сектор 2/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.017 ДП сектор 2/маса 17 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.018 ДП сектор 2/маса 18 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.019 ДП сектор 2/маса 19 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.020 ДП сектор 2/маса 20 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.021 ДП сектор 2/маса 21 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.024 ДП сектор 2/маса 24 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.025 ДП сектор 2/маса 25 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.026 ДП сектор 2/маса 26 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.027 ДП сектор 2/маса 27 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.028 ДП сектор 2/маса 28 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.029 ДП сектор 2/маса 29 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.030 ДП сектор 2/маса 30 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.031 ДП сектор 2/маса 31 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.032 ДП сектор 2/маса 32 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.033 ДП сектор 2/маса 33 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.036 ДП сектор 2/маса 36 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.037 ДП сектор 2/маса 37 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.038 ДП сектор 2/маса 38 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.039 ДП сектор 2/маса 39 1.70 кв.м. селскостопанска продукция наем
2.2.02.040 ДП сектор 2/маса 40 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.043 ДП сектор 2/маса 43 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
2.2.02.044 ДП сектор 2/маса 44 1.70 кв.м. селскостопанска продукция абонамент
  ДП-сектор 7 -търг.площ     наем
2.2.07.022 ДП сектор 7/търг.площ 22 2.50 кв.м. Цветя наем
2.2.07.023 ДП сектор 7/търг.площ 23 2.50 кв.м. Цветя наем
  ДП-сектор 8 -търг.площ 0.00 кв.м.   наем
2.2.08.024 ДП сектор 8/търг.площ 24 3.00 кв.м. Цветя наем
2.2.08.027 ДП сектор 8/търг.площ 27 3.00 кв.м. Цветя наем
2.2.08.032 ДП сектор 8/търг.площ 32 2.50 кв.м. Цветя наем
2.2.08.038 ДП сектор 8/търг.площ 38 2.50 кв.м. Цветя наем
  ДП-сектор 9 /търг.площ 0.00 кв.м.   наем
2.2.09.015 ДП сектор 9/търг.площ 15 2.50 кв.м. Цветя наем
2.2.09.016 ДП сектор 9/търг.площ 16 2.50 кв.м. Цветя наем
2.2.09.017 ДП сектор 9/търг.площ 17 3.00 кв.м. Цветя наем
2.2.09.018 ДП сектор 9/търг.площ 18 2.50 кв.м. Цветя наем

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart