сектор 1-а -открита площ 
2.2.01-a.001 2.2.01-a.001 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.002 2.2.01-a.002 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.003 2.2.01-a.003 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.004 2.2.01-a.004 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.005 2.2.01-a.005 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.006 2.2.01-a.006 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.007 2.2.01-a.007 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.009 2.2.01-a.009 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.015 2.2.01-a.015 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.016 2.2.01-a.016 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.017 2.2.01-a.017 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.021 2.2.01-a.021 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.024 2.2.01-a.024 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.028 2.2.01-a.028 маса за сергийна Търговия
2.2.01-a.032 2.2.01-a.032 маса за сергийна Търговия
сектор 1-б -открита площ
2.2.01-b.003 2.2.01-b.003 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.008 2.2.01-b.008 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.011 2.2.01-b.011 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.014 2.2.01-b.014 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.017 2.2.01-b.017 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.018 2.2.01-b.018 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.019 2.2.01-b.019 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.020 2.2.01-b.020 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.021 2.2.01-b.021 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.022 2.2.01-b.022 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.023 2.2.01-b.023 маса за сергийна Търговия
2.2.01-b.024 2.2.01-b.024 маса за сергийна Търговия
сектор 1-с -открита площ
2.2.01-c.003 2.2.01-c.003 търговска точка /площ/
2.2.01-c.004 2.2.01-c.004 търговска точка /площ/
2.2.01-c.005 2.2.01-c.005 търговска точка /площ/
2.2.01-c.006 2.2.01-c.006 търговска точка /площ/
2.2.01-c.007 2.2.01-c.007 търговска точка /площ/
2.2.01-c.008 2.2.01-c.008 търговска точка /площ/
2.2.01-c.009 2.2.01-c.009 търговска точка /площ/
2.2.01-c.010 2.2.01-c.010 търговска точка /площ/
сектор 2 -открита площ
2.2.02.001 2.2.02.001 маса за сергийна Търговия
2.2.02.004 2.2.02.004 маса за сергийна Търговия
2.2.02.005 2.2.02.005 маса за сергийна Търговия
2.2.02.006 2.2.02.006 маса за сергийна Търговия
2.2.02.014 2.2.02.014 маса за сергийна Търговия
2.2.02.016 2.2.02.016 маса за сергийна Търговия
2.2.02.017 2.2.02.017 маса за сергийна Търговия
2.2.02.026 2.2.02.026 маса за сергийна Търговия
2.2.02.029 2.2.02.029 маса за сергийна Търговия
2.2.02.031 2.2.02.031 маса за сергийна Търговия
2.2.02.034 2.2.02.034 маса за сергийна Търговия
2.2.02.035 2.2.02.035 маса за сергийна Търговия
2.2.02.036 2.2.02.036 маса за сергийна Търговия
2.2.02.040 2.2.02.040 маса за сергийна Търговия
Цветарски сектори – пазар Димитър Петков
2.2.07.020 2.2.07.020 търговска точка /площ/
2.2.08.030 2.2.08.030 търговска точка /площ/
2.2.08.031 2.2.08.031 търговска точка /площ/
2.2.08.032 2.2.08.032 търговска точка /площ/
2.2.08.033 2.2.08.033 търговска точка /площ/
2.2.08.035 2.2.08.035 търговска точка /площ/
2.2.08.038 2.2.08.038 търговска точка /площ/
2.2.09.001А 2.2.09.001А търговска точка /площ/
2.2.09.017 2.2.09.017 търговска точка /площ/
2.2.09.018 2.2.09.018 търговска точка /площ/