ЖП открита площ    
ЖП сектор 1/маса 1 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 1/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 1/маса 14 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 1/маса 18 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 1/маса 19 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 1/маса 23 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 1/маса 26 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 1/маса 40 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 4 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 9 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 12 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 14 1.70 кв.м. Пакетирани хранителни стоки
ЖП сектор 2/маса 15 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 17 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 21 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 39 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 41 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 47 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 48 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 49 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 2/маса 55 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3    
ЖП сектор 3/маса 1 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 2 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 3 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 5 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 6 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 7 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 8 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 11 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 14 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 16 2.00 кв.м. Диворастящи гъби,билки и др.
ЖП сектор 3/маса 17 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 18 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 19 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 20 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 23 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 3/маса 24 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4    
ЖП сектор 4/маса 7 2.00 кв.м. Мед и пчелни продукти
ЖП сектор 4/маса 8 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 11 2.00 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 15 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 17 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 18 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 19 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 20 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 22 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 24 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 25 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 26 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 29 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 4/маса 34 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5    
ЖП сектор 5/маса 2 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 3 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 5 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 6 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 10 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 11 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 12 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 13 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 14 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 15 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 5/маса 16 1.70 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП сектор 6    
ЖП сектор 6/маса 2 1.70 кв.м. селскостопанска продукция