сектор 1 -открита площ
1.2.01.001 1.2.01.001 маса за сергийна Търговия
1.2.01.010 1.2.01.010 маса за сергийна Търговия
1.2.01.014 1.2.01.014 маса за сергийна Търговия
1.2.01.018 1.2.01.018 маса за сергийна Търговия
1.2.01.019 1.2.01.019 маса за сергийна Търговия
1.2.01.023 1.2.01.023 маса за сергийна Търговия
1.2.01.026 1.2.01.026 маса за сергийна Търговия
сектор 2 -открита площ
1.2.02.004 1.2.02.004 маса за сергийна Търговия
1.2.02.009 1.2.02.009 маса за сергийна Търговия
1.2.02.012 1.2.02.012 маса за сергийна Търговия
1.2.02.014 1.2.02.014 маса за сергийна Търговия
1.2.02.015 1.2.02.015 маса за сергийна Търговия
1.2.02.016 1.2.02.016 маса за сергийна Търговия
1.2.02.039 1.2.02.039 маса за сергийна Търговия
1.2.02.041 1.2.02.041 маса за сергийна Търговия
1.2.02.047 1.2.02.047 маса за сергийна Търговия
1.2.02.048 1.2.02.048 маса за сергийна Търговия
1.2.02.049 1.2.02.049 маса за сергийна Търговия
1.2.02.057 1.2.02.057 маса за сергийна Търговия
сектор 3 -открита площ
1.2.03.008 1.2.03.008 маса за сергийна Търговия
1.2.03.014 1.2.03.014 маса за сергийна Търговия
1.2.03.017 1.2.03.017 маса за сергийна Търговия
1.2.03.018 1.2.03.018 маса за сергийна Търговия
1.2.03.023 1.2.03.023 маса за сергийна Търговия
1.2.03.024 1.2.03.024 маса за сергийна Търговия
сектор 4 -открита площ
1.2.04.015 1.2.04.015 маса за сергийна Търговия
1.2.04.016 1.2.04.016 маса за сергийна Търговия
1.2.04.017 1.2.04.017 маса за сергийна Търговия
1.2.04.018 1.2.04.018 маса за сергийна Търговия
1.2.04.019 1.2.04.019 маса за сергийна Търговия
1.2.04.020 1.2.04.020 маса за сергийна Търговия
1.2.04.022 1.2.04.022 маса за сергийна Търговия
1.2.04.024 1.2.04.024 маса за сергийна Търговия
1.2.04.025 1.2.04.025 маса за сергийна Търговия
1.2.04.026 1.2.04.026 маса за сергийна Търговия
1.2.04.029 1.2.04.029 маса за сергийна Търговия
1.2.04.034 1.2.04.034 маса за сергийна Търговия
сектор 5 открита площ
1.2.05.002 1.2.05.002 маса за сергийна Търговия
1.2.05.003 1.2.05.003 маса за сергийна Търговия
1.2.05.005 1.2.05.005 маса за сергийна Търговия
1.2.05.006 1.2.05.006 маса за сергийна Търговия
1.2.05.007 1.2.05.007 маса за сергийна Търговия
1.2.05.010 1.2.05.010 маса за сергийна Търговия
1.2.05.011 1.2.05.011 маса за сергийна Търговия
1.2.05.012 1.2.05.012 маса за сергийна Търговия
1.2.05.013 1.2.05.013 маса за сергийна Търговия
1.2.05.014 1.2.05.014 маса за сергийна Търговия
1.2.05.015 1.2.05.015 маса за сергийна Търговия
1.2.05.016 1.2.05.016 маса за сергийна Търговия