ДП- закрита площ    
ДП- сек.1 /павилиони- няма свободни    
ДП- сек.2 /павилиони- няма свободни    
ДП- сек.3 /павилиони- няма свободни    
ДП сектор 3/пав. 22 13.65 кв.м. Цветя
ДП- сек.4 /павилиони    
ДП сектор 4/пав. 29 13.65 кв.м. Цветя
ДП сектор 4/пав. 32Т 25.80 кв.м. Обществена тоалетна
ДП сектор 4/пав. 33А 13.65 кв.м. Цветя
ДП сектор 4/пав. 34 12.45 кв.м. Цветя
ДП сектор 4/пав. 35 13.65 кв.м. Цветя
ДП сектор 4/пав. 37 12.45 кв.м. Цветя
ДП-сектор 5 -павилиони-цветя- няма свободни 3.20 кв.м. Цветя