сектор 4 -закрита площ
2.1.04.027 2.1.04.027 павилион
2.1.04.032Т 2.1.04.032Т тоалетна
2.1.04.033А 2.1.04.033А павилион
2.1.04.034 2.1.04.034 павилион
2.1.04.035 2.1.04.035 павилион
2.1.04.037 2.1.04.037 павилион