ЖП-закрита площ    
ЖП-Сграда 5    
ЖП Сграда 5/пав.5 9.40 кв.м. Маслини и зехтин
ЖП Сграда 5/пав.7 6.10 кв.м. Бърза закуска
ЖП-Сграда 6    
ЖП Сграда 6/пав.5-9 18.80 кв.м. Бързо хранене с термична обработка
ЖП-Сграда 7    
ЖП Сграда 7/пав.4 9.40 кв.м. Хранителни стоки
ЖП Сграда 7/пав.5 9.40 кв.м. платежни услуги
ЖП Сграда 7/пав.8 8.40 кв.м. селскостопанска продукция
ЖП Сграда 7/пав.9 9.40 кв.м. Хранителни стоки
ЖП-Сграда 8    
ЖП Сграда 8/пав.2 9.40 кв.м. сладолед
ЖП Сграда 8/пав.3 9.40 кв.м. Промишлени стоки
ЖП Сграда 8/пав.4 9.40 кв.м. фирмени магазини
ЖП Сграда 8/Търг. площ месо 10М 2.00 кв.м. Месо и месни продукти
ЖП-Сграда 10    
ЖП Сграда 10/пав.9 20.00 кв.м. фирмени магазини
ЖП Сграда 10/пав.10 28.50 кв.м. фирмени магазини
ЖП Сграда 10/пав.19 33.30 кв.м. химическо чистене
ЖП-Сграда 11    
ЖП Сграда 11/пав.11 20.90 кв.м. фирмени магазини
ЖП-Сграда 14    
ЖП сектор 14/пав.1 10.81 кв.м. Хранителни стоки
ЖП сектор 14/пав.5 5.75 кв.м. склад
ЖП сектор 14/пав.7 5.50 кв.м. Цветя
ЖП-Сграда 15    
ЖП сектор 15/пав.101А 12.00 кв.м. млечни продукти
ЖП сектор 15/пав.102 4.50 кв.м. Пакетирани хранителни стоки
ЖП сектор 15/пав.103 8.00 кв.м. Промишлени стоки
ЖП сектор 15/пав.104 4.50 кв.м. Хранителни стоки
ЖП сектор 15/пав.107Т 8.50 кв.м. Обществена тоалетна
ЖП сектор 15/пав.154 6.00 кв.м. текстилни занаятчийски стоки
ЖП сектор 15/пав.157 6.80 кв.м. Услуги по инкасиране
ЖП-Сграда 16    
ЖП сектор 16/пав.5М 3.00 кв.м. Бърза закуска
ЖП сектор 16/пав.7М 3.00 кв.м. Бърза закуска