Продължава дезинфекцията на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“, започва и редовно миене на площите

Продължава дезинфекцията на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“, започва и редовно миене на площите

 

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД  постоянно осигурява, необходимите предпазни средства за служителите си и за търговците

19 март 2020 г., София Продължава регулярната дезинфекция на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“, както и на предгаров площад „Ротонда“, които се стопанисват от общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, съобщиха от предприятието. Спешните мерките за превенция и недопускане разпространението на корона вирус COVID-19 на територията на тържищата, бяха предприети още преди въвеждането на извънредното положение в страната.

Дезинфекцията на откритите пазарни площадки след приключването на пазарния ден ще се комбинира с миене на цялата територия на тържищата с оглед по-голяма превенция и грижа за здравето на клиентите и търговците на площадките. Дружеството продължава да осигурява нужните предпазни средства – защитни маски, ръкавици, дезинфекционни разтвори на спиртна основа на служителите си и на търговците на двата пазара.

„Ние не можем да раздаваме на търговците безплатно предпазните средства, тъй като сме търговско дружество, а те не са наши служители. Но за нас е по-важно, че сме осигурили предпазните средства когато цялата ни страна изпитва затруднение в тази посока. Маските, дезинфектантите и ръкавиците могат да бъдат получени в Административните сгради на двата пазара и всеки може да се снабди с необходимото. Разчитаме на съзнанието и отговорността на нашите търговци и вярваме, че те ще продължат своето отговорно поведение както към себе си, така и към клиентите си в превенцията от зараза. Хората, които пазаруват при нас могат да са спокойни за своето здраве – няма струпване на потребители по едно и също време и се пазарува при спазване на нужната дистанция.“, каза г-н Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД.

Допълнително, със заповед на изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, е разпоредено да се допуска по 1 човек в търговските обекти, тип павилиони на пазарните пространства, а изчакването да става отвън на дистанция 1,50 м. На дистанция от 1,50 трябва да пазаруват и клиентите на масите за сергийна търговия.

Мерките, които са предприети за превенция са съгласно препоръките на Министерството на здравеопазването и оперативния щаб на Столична община за превенция на разпространението на корона вирус.  

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart