Профил на купувача 2018

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на обекти, стопанисвани от „Пазари Възраждане“ ЕАД
16.11.2018

Решение
Обявление
Техническа спецификация
Указания за участие
Проект на договор
Методика
Образци
Приложение 1
Приложение 2
ЕЕДОП
Съобщение за отварянето на цени по обществената поръчка
Решение
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Доклад
Обявление

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart