Женски пазар и пазар „Димитър Петков“ ще бъдат дезинфектирани редовно, а на търговците се осигуряват предпазни средства

Женски пазар и пазар „Димитър Петков“ ще бъдат дезинфектирани редовно, а на търговците се осигуряват предпазни средства

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД  предприе необходимите мерки за превенция и ограничаване разпространението на корона вирус на територията на обектите, които стопанисва

11 март 2020 г., София Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, което стопанисва Женски пазар, пазар „Димитър Петков“ и предгаров площад „Ротонда“ предприе спешни мерки за превенция и недопускане разпространението на корона вирус COVID-19 на територията на тържищата.

Със заповед, изпълнителния директор на дружеството г-н Драгомир Димитров, разпореди да се извършва дезинфекция на откритите площи на пазарите всяка вечер след приключване на пазарния ден. На търговците, наематели на търговски площи на територията на пазарните пространства, са осигурени необходимите предпазни средства – защитни маски, ръкавици, дезинфекционни разтвори на алкохолна основа.

Мерките, които са предприети за превенция са съгласно препоръките на Министерството на здравеопазването и оперативния щаб на Столична община за превенция на разпространението на корона вирус.  

„Вярвам, че ако всички ние спазваме добра лична хигиена, избягваме контакт с болни хора, дезинфекцираме откритите площи на тържищата всяка вечер, а административните сгради по няколко пъти на ден, това ще помогне за справянето ни с разпространението на вируса. Смятам, че хората, които посещават пазарите не трябва да се притесняват за здравето си, тъй като при нас не само няма струпване на много хора по едно и също време, а и както клиенти, така и търговци могат спокойно да спазват нужната дистанция по между си когато пазаруват или общуват“, уточни още Драгомир Димитров.

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart