Ротондата Централна гара

logos

„Регионален фонд за градско развитие” АД управлява инвестиционния процес по инициатива JESSICA под формата на дългосрочно кредитиране на публични и частни проекти за градско развитие

„Ротондата“

Подземният предгаров площад „Ротонда“, е част от модерния комплекс на Централна гара София. Изграден е през 1974 г. В годините след това площадът функционира като представително публично пространство за огромния брой пътници, ползващи железопътния транспорт в страната. След 1989 г. постепенно намалява значението и ефективността на този тип транспорт, неговото използване рязко намалява, потокът пътници почти секва, а „Ротондата“, от място, представящо красива София  пред гостите на града от страната и чужбина, запада.

През  2002 – 2006 г. се провежда мащабно преустройство на площада, имащо за цел да възвърне красивото лице на мястото, да го съживи и да увеличи потока от хора,  чрез създадени търговски обекти. Проектът има частичен успех, но скоро след това, предвид бързо променящата се търговска структура на столичния град, отново запада.

В момента „Пазари Възраждане“ ЕАД, стопанисва „Ротондата“. Предстои проектиране и преустройство на тази градска територия, като целта е тя да се превърне в привлекателно и притегателно място, което столичани и гостите на София, да припознаят и приемат като свое. Мястото ще се превърне в модерно градско пространство с обществени и търговски функции. Целта е трайно да се промени социалния облик на това обществено пространство, като се създадат възможности за търговска дейност, обществени мероприятия, културни и развлекателни събития, зони за отдих.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart