Реклама 144,00 Свободно П-1
Мартеници 1,00 Свободно П-1
Цветя 1,00 Свободно П-1
Закуски 33,54 Свободно П-1
Бърза закуска 36,19 Свободно П-1
Кафе и захарни изделия 44,30 Свободно П-1
склад 24,24 Свободно П-1
КНИГИ 29,50 Свободно П-1
Козметика 14,10 Свободно П-1
Козметика 33,80 Свободно П-1
склад 34,24 Свободно П-1
карго услуги 110,00 Свободно П-1
сервизни услуги , продажба на тех.стоки 40,00 Свободно П-1
Кафе-сладкарница 11,41 Свободно П-1
Кафе-сладкарница 49,33 Свободно П-1
Промишлени стоки 31,75 Свободно П-1
Закуски 30,51 Свободно П-1