За нас

„Пазари Възраждане“ ЕАД е общинско дружество, със 100 % общинска собственост на капитала с мажоритарен собственик Столична община. Дружеството е създадено през 1999 г. Стопанисва два от най-старите и престижни софийски градски пазари – Женски пазар и пазар „Димитър Петков“, намиращи се в централната градска част на столицата. От 2016 г. Дружеството стопанисва и предгаровия площад „Ротонда“, находящ се пред Централната жп гара.
Основна мисия в политиката и развитието на Дружеството е стопанисването, развиването и облагородяването на градската среда на пазарните площадки, които управлява, както и създаването на привлекателна градска и търговска среда, която да превърне пазарите в притегателен център за търговия и социални контакти.
Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който се назначава по решение на Столичен общински съвет и се представлява от изпълнителен директор.
В Дружеството работят 80 специалисти, служители и работници, които обслужват цялостната дейност и политика на развитие. За по-ефективно и качествено управление са обособени следните отдели:

• Отдел „Финанси“
• Отдел „Търговска дейност и чистота“
• Отдел „Обща администрация, видеонаблюдение и портиери“
• Отдел „Външна администрация и културни дейности“

Обществеността, посетителите на пазарите и търговците, могат винаги да разчитат на качествено и компетентно обслужване и разглеждане на всички поставени въпроси за решаване. Ръководството на Дружеството се стреми да създаде максимално добри условия за развитие на търговските дейности на пазарите, които стопанисва, създаване на качествена и привлекателна градска среда, предразполагаща за развитие и на социални контакти.

БИЗНЕС ПЛАН 2022

БИЗНЕС ПЛАН 2023

СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

Вътрешни правила за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Формуляр за регистриране на сигналите

Регистър на сигналите

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart