Договорите на трима търговци на Женски пазар са прекратени заради неспазване на противоепидемичните мерки

Договорите на трима търговци на Женски пазар са прекратени заради неспазване на противоепидемичните мерки

Продължават строгите правила за организация на работата на двата пазара и през следващите три работни дни

13 април 2020 г., София Договорите на трима търговци на Женски пазар са прекратени заради неспазване на противоепидемичните мерки за борба с COVID-19, съобщиха от общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, което стопанисва Женски пазар и пазар „Димитър Петков“. Част от строгите допълнителни мерки, които предприятието приложи според заповедта на кмета на София за въвеждане на засилени противоепидемични мерки на територията на тържищата в столицата, включват изискване към търговците задължително да носят предпазни маски и ръкавици, да дезинфекцират работното си място и да спазват дистанция от 2 м. при търговия – в противен случай следва именно незабавно прекратяване на наемните отношения.

Женски пазар и пазар „Димитър Петков“ отвориха врати днес при засилени противоепидемични мерки за борба с COVID-19 и в следващите два работни дни, в които тържищата могат да функционират според заповедта на здравния министър, ще бъдат прилагани още по-строги правила за организация на работа и достъп на клиенти в пазарните площадки. Като извънредна мярка, благодарение на екипа на Столична община и полицията, са отцепени и контролирани улиците, пешеходните зони и градинките около пазарната площадка на Женски пазар. Това подпомага ограничаването струпването на хора на едно място и позволява безпроблемното спазване на дистанция, когато клиентите изчакват достъп до зоната за продажба на плодове и зеленчуци. В допълнение охраната на пазара, заедно с представители на СДВР, регулярно патрулират около пазарната площадка и реагират веднага в случай, че хората не спазват противоепидемичните мерки и най-вече отстоянието по между от 2 м.

„Продължаваме с драконовските мерки, които въведохме тук на Женски пазар, за да гарантираме здравето и сигурността на хората в борбата срещу коронавируса. Пазарната площадка е с ограждения, движението е еднопосочно с пропускателен режим с КПП на входа и на изхода на пазара, за да ограничим струпването на хора пред сергиите. Допускат се по 80 човека в зеленчуковата зона и влиза нов клиент на принципа „влязъл-излязъл“, като охраната е с постоянна връзка по радиостанциите, за да може да реагира веднага и да управлява потока от хора. Търговците са снабдени с необходимите предпазни средства и знаят, че който не спазва изискванията рискува моментално прекратяване на договора си за наем. Именно с развалянето на договорите на трима от наемателите показахме, че ще бъдем безкомпромисни. Призоваваме възрастните хора да пазаруват в ранните часове на деня и така да избегнем струпването на много клиенти по едно и също време. Вече се вижда, че отцепването на прилежащите улици и пространства около пазарната площадка дава положителен резултат срещу събирането на много хора в зоната, но и ще ни помогне в управлението на човекопотока извън пазарната площадка. Именно прилежащите пространства бяха критичните точки в съботния ден, когато топлото време и предстоящите празници доведоха много хора на Женски пазар. Убеден съм, че през следващите три дни всички ние ще проявим отговорност и строгите противоепидемични мерки ще бъдат спазвани – не само от администрацията на пазара и търговците, но и от самите клиенти.“, обясни Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД.

От събота на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“ са въведени ограждения на пазарните площадки, пропускателни пунктове с КПП и движението в зоната на пазарната площадка е еднопосочно. Входната точка на Женски пазар е откъм ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, а изходящата, е откъм бул. „Сливница“. На пазар „Димитър Петков“ – входът е от откъм бул. “Ал. Стамболийски”, а изходът – откъм бул. “Т. Александров”.

И на двата пазара продължават да звучат от тонколони записи на СДВР с напомняне на хората да спазват мерките за борба с COVID-19, а на павилиони и сергии са разлепени писмени инструкции за гражданите. Чешмичките на територията на Женския пазар са снабдени с течен сапун и са превърнати в пунктове за дезинфекция. На територията на тържището са монтирани допълнително и още две мобилни чешми.

В следващите работни дни ще продължи дезинфекцията на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“. Дезинфекцията на пазарните площадки се прави след приключването на работния ден и се комбинира с миене на цялата територия на тържищата с оглед по-голяма превенция и грижа за здравето на клиентите и търговците на площадките. Продължава осигуряването на нужните лични предпазни средства – защитни маски, ръкавици, дезинфекционни разтвори на спиртна основа на служителите и на търговците на двата пазара. Също така се допуска по 1 човек в търговските обекти, тип павилиони на пазарните площадки, а изчакването става отвън на дистанция от минимум 2 м. Такава е и дистанцията, на която трябва да пазаруват и клиентите на масите за сергийна търговия.

На територията на стопанисваните от „Пазари Възраждане“ ЕАД търговски обекти се спазват всички мерки, които са предприети за превенция, съгласно препоръките на Министерството на здравеопазването и оперативния щаб на Столична община за превенция на разпространението на коронавирус.  

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart